Produkt dnia
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika,
przez Iwona Feluś KIDDING z siedzibą w Krakowie.

I. DEFINICJE

1. Administrator - oznacza Iwona Feluś KIDDING z siedzibą w Krakowie (30-074), ul. Kazimierza Wielkiego 117, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa  NIP: 6762193348,  Regon: 122923693,  który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie kidding.pl .

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą niejest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania luboprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przezUżytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwędomeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończeniasesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizmcookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnychz Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

1. ADMINISTRATOR WYKORZYSTUJE COOKIES WŁASNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. ADMINISTRATOR USŁUGI WYKORZYSTUJE COOKIES ZEWNĘTRZNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

c. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

IV. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszy dokument określa szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających serwis internetowy kidding.pl (w tym naszych Klientów) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych o których mowa w niniejszym dokumencie jest Iwona Feluś KIDDING z siedzibą w Krakowie (30-074), ul. Kazimierza Wielkiego 117, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa  NIP: 6762193348,  Regon: 122923693.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

• informowania o produktach i usługach własnych Administratora na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

•  podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy zakupu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy zakupu, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

•  analitycznych - w tym: doboru oferty do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na podstawie uwag na ich temat, logów technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych  Administratora; co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

•  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

•  badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli firmom wspierającym nas przy świadczeniu usług:

  • biura rachunkowe
  • dostawcy usług informatycznych
  • agencje marketingowe

innym niezależnym odbiorcom:

  • partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego może odbywać się zgodnie z postanowieniami RODO.

VII. Okres przechowywania danych

 

1. Dane pozyskane w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy zakupu przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił ostatni kontakt w sprawie jej zawarcia.

2. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy zakupu przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

3. Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb informowania o naszych produktach i usługach do czasu, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa:

Zapewniamy:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych (o ile zachodzą podstawy do ich usunięcia)

d) ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f) prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych na podstawie umowy lub zgody - w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Istnieje także możliwość zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi pod warunkiem zapewnienia przez ten podmiot warunków technicznych zapewniających bezpieczny transfer danych.

g) prawo do wniesienia skargi co do sposobu przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu)

h) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (przetwarzanych na podstawie wcześniejszej zgody). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw można skierować żądanie poprzez przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie http://kidding.pl/kontakt . Zgodnie z wymogami RODO przed realizacją powyższych uprawnień jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia odpowiednich czynności identyfikacyjnych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem jej zawarcia. Podanie danych wykraczających poza powyższy zakres (każdorazowo określone jako opcjonalne), na podstawie wyrażonej zgody jest dobrowolne.

Niepodania danych niezbędnych do realizacji umowy spowoduje odmowę jej zawarcia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl